Tamamlayıcı SağlıkSağlık giderleriniz için uzun uzun düşünmeyin. Tüm SGK’lılar için özel hastanelerin kapısı ”Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” ile açılıyor. SGK’lılara avantaj sağlayacak tamamlayıcı sağlık sigortası ile hem sağlığınızı hem de en iyi fiyatlarla bütçenizi güvence altına alın. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda anlaşmalı olduğumuz hastaneler: Medicana, Liv Hospital, Medical Park, Koru Hastanesi, Lokman Hekim Hastaneleri, Avrupa Göz.

Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kapsama alınmayan, kapsama alındığı halde kısmen karşılanan, başka bir ifadeyle kişinin kendisi tarafından ilave ücret ödemesi yapılan ya da bireylerin daha yüksek standartlarda sağlık hizmeti talep ettiği durumlarda devreye giren özel sağlık sigortası türüdür. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na (TSS) ilk olarak 5510 sayılı kanunun 98’inci maddesinde yer verilmiştir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası ile ne amaçlanmaktadır?

Tamamlayıcı sağlık sigortası SGK’lıların özel hastanelerden en ekonomik şekilde yararlanabilmesini amaçlar.

SGK kapsamındaki durumlar için geçerli olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK tarafından kısmen karşılanan tedavi masraflarında aradaki farkın ödenmesini de sağlar. Standart özel sağlık sigortası primlerinden daha ucuz olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası primleri SGK’lıların bütçelerini yormadan özel hastane standardında hizmet almasına olanak verir. Örneğin; özel sağlık kuruluşunun 1000 TL talep ettiği bir tıbbi müdahalenin 500 TL’sini SGK’nın Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında karşıladığı durumda, özel sağlık kuruluşu 500 TL’lik Sağlık Uygulama Tebliği fiyatını SGK’ya, 500 TL’lik fark ücretini de sigorta şirketine fatura edecektir. Böylelikle sigortalıya herhangi bir ek fatura çıkmayacaktır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası hangi ödemeleri kapsamaktadır?

TSS kapsamında aşağıda belirtilen ödemeler sigorta poliçesine konu edilebilmektedir.

• SGK tarafından finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetlerine ait bedeller,

• İlave (fark) ücret tutarları,

• Otelcilik ücreti gibi hastadan alınabilecek tutarlar,

• Sağlık hizmet sunucusu ile sigorta şirketi arasında yapılabilecek anlaşmaya göre, Sağlık Uygulama Tebliği fiyatları üzerinde kalan tutarlar

Tamamlayıcı sağlık sigortasında vergi ve sigorta primi istisnasından yararlanılabilir mi?

TSS, özel sağlık sigortasının bir türü olduğundan, gelir vergisi ve SGK mevzuatındaki istisna hükümlerinden yararlanılabilmektedir.

WhatsApp chat