Sağlık

Contact Us


Sağlık sigortası

Bireysel Sağlık Sigortası,

Sağlık durumunuzda beklenmeyen ve ani bir olumsuzlukla karşılaştığınızda devreye girerek hayatınızı kolaylaştıran sigorta türüdür.

Herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masrafları da kapsamaktadır.

Dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar.

Bireysel sağlık sigortası bu özelliği ile olası yüksek meblağlı sağlık giderlerini karşılayarak, sigortalıların en zor anlarında en büyük yardımcısı olur.

Yatarak ve ayakta tedavilerin kapsamaları,Yatarak Tedavi Teminatı, dahili ve/veya cerrahi yatışları,Sigortalının hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık durum giderlerini ve küçük müdahalelerini kapsamaktadır.

Hastanede yatarak tedavi görmeniz durumunda;

 • Günlük oda (Standart tek yataklı oda) 
 • Yemek, refakatçi
 • Doktor
 • İlaç
 • Ameliyathane
 • Operatör
 • Anestezist
 • Hemşire
 • Yoğun bakım
 • Her türlü sarf malzeme giderleri
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Diyaliz
 • Koroner anjiyografi
 • Böbrek taşı kırma (ESWL)

AYAKTA TEDAVİ

 • Doktor muayenesi
 • Reçeteli ilaç
 • Tanı
 • İleri tanı
 • Fizik tedavi ve rehabilitasyon teminatlarını kapsamaktadır.

Ömür boyu yenileme garantisi

Kesintisiz 3 yıl boyunca aynı planda sağlık sigortalımız olmanız, 55 yaşından önce sigorta kapsamına alınmış olmanız ve son üç yıl boyunca hasar prim oranı ortalamanızın da %80’in altında olması halinde “Yeniden Risk Değerlendirilmesi Yapılmaksızın Yineleme Taahhüdü” için değerlendirilmeye hak kazanırsınız.

WhatsApp chat